Fit Together - Fittogether.com.tr
İşveren Markası Olma Yolculuğu, Kurumsal Sağlık Projelerinden Geçiyor Olabilir mi?

İş hayatı inanılmaz hızlı bir değişim geçiriyor.  Y neslinin iş hayatındaki rolünün artması ile tüm paradigmalar değişiyor.  Türkiye’ nin önde gelen kapitalistlerinden Ali Koç bile mevcut kapitalist sistemin değişmesi gerektiğini söylüyor.

 İş hayatında gittikçe önemli bir oranı oluşturan 1980 sonrası doğan Y kuşağının beklentileri ve istekleri bir önceki X ve “baby boomer” kuşağından oldukça farklı. Mevcut durumda çalışanların % 35’ ini oluşturan Y kuşağının, önümüzdeki 10 yıl içinde % 58 gibi ezici bir çoğunluğa ulaşması bekleniyor.

 Geçmiş dönemde kuralları ben koyarım diyebilen işverenler, paradigmalarını değiştirmek durumundalar. Çünkü bu kuşağın istek ve  beklentilerini tatmin edecek bir ortam yaratamayan işyerleri,   cazibe merkezi olmaktan çıkacaklar. İnsan kaynakları yöneticilerinin bugün ve gelecekteki en önemli işlerinden birisi olan yeteneği bulmak ve korumak için,  işverenlerin ciddi bir değişimden ve dönüşümden geçmesi gerekiyor, aksi takdirde yok olmaya mahkum olacaklar. 

Bu nedenle önümüzdeki dönemde bir çok şirket işveren markası olabilmek, diğer bir ifade ile insanların en fazla çalışmak isteyecekleri şirket olabilmek için ciddi emekler harcayacaklar.  Bu sistemleri tasarlarken de önümüzdeki dönemin yöneticileri olacak olan Y kuşağı ve çalışanları olacak Z kuşağının isteklerini göz önüne almaları gerekiyor. 

Y kuşağının iş hayatından beklentilerine baktığımızda PWC tarafından 75 ülkede yapılan araştırmaya göre çalıştığı şirketin kişisel gelişimine yaptığı yatırım en önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Mazars’ın 2012 yılında 64 ülkede yaptığı araştırma ise “ İş Yaşam Dengesi”, şirkette adaletin olması, çalışanların önemsenmesi, anlamlı işler yapmak, işte eğlenmek, iş arkadaşları ile iyi bir iletişimin olması gibi faktörlerin Y kuşağı tarafından çok önemsendiğini gösteriyor. 

Fit Together şirketin ihtiyacına göre tasarladığı projeler ile işveren markasının gelişmesine katkı sağlıyor. Sağlıklı beslenme danışmanlığı, ofiste diyetisyen hizmeti, ofiste yoga,  pilates, nefes dersleri, haftasonu trekking turları,  şehiriçi orman yürüyüşleri,   tarih ve kültür turları, bireysel ve grup spor koçluğu, şirketin ihtiyacına göre tasarlanmış sosyal sorumluluk projeleri ile  çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine, şirket ile olan bağlarının güçlenmesine, iş arkadaşları ile iletişimin artmasına, iş ortamının daha eğlenceli olmasına, çalışanların iş ve yaşam dengelerinin istenilen seviyeye gelmesine yönelik projeler tasarlıyor.