Fit Together - Fittogether.com.tr
Neden Kurumsal Sağlık?

Teknoloji insanların yaşam tarzını etkilediği gibi, çalışma hayatını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Artan rekabetin etkisi ile uzun vadede sürdürülebilir bir karlılık sağlamak, yenilikçi, yaratıcı ve innovasyona yatkın bir şirket olmaktan geçiyor.  Böyle bir şirketin en temel özelliği; insan kaynağının birçok açıdan rakiplerden daha iyi olmasıdır. Şirketler için innovasyon yaratacak yetenekleri bulmak kadar; kadrosunda görev alan yetenekleri koruyabilmesi de kritik bir önem taşır.

Karlılığı arttırmanın en önemli adımlarından biri; çalışanların şirkete bağlılığını ve motivasyonunu  geliştirmektir.  Bunun için “Y” kuşağının karakteristik özellikleri ve  beklentilerinin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Genç kuşak çalışanlar,  para kazanmanın yanısıra  önemsenmek de istiyor.  Çalışanlar, çalışan sağlığının önemsendiği şirketlerin bir parçası olmayı tercih ediyor.

İnsan, özünde sosyal bir varlıktır ve diğer insanlarla etkileşim halinde olmak en önemli ihtiyaçlardandır. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş ve teknolojik gelişmeler bireyin yalnızlaşmasına sebep olmuştur. Yalnızlaşma ise fiziksel, zihinsel ve ruhsal  problemlerin artmasına yol açmaktadır. İşte tam da bu nedenle; yeni nesil çalışanların birbirleri ile bağlantı  halinde olma ihtiyacı çok büyük önem taşır. Şirket çalışanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak ne kadar sağlıklı ise,  şirketin bütünü de o kadar verimli o kadar karlı ve o kadar sağlıklıdır.

Fit Together, kurumsal sağlık konusunda sunduğu hizmetleri, gerek bireysel bazda, gerekse grup çalışmaları şeklinde organize ederek,  şirket içi iletişimin ve verimliğin artmasına önemli katkılar sağlar.

 

Fit Together projeleri ile şirketlere sağlanan faydalar

*         Şirketin  sağlık göstergelerinin gelişmesi,

 • Çalışanlar arasındaki iletişimin artması,
 • Takım ruhunun gelişmesine katkı sağlaması,
 •  Şirkete bağlılığın artması,
 • Çalışan motivasyonunun artması,
 • Çalışanların kendini değerli hissetmesi,
 • Çalışan verimliliğinin artması,
 • İşveren marka değerinin artması.

Fit Together projeleri ile çalışanlara sağlanan faydalar

 • Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma,
 •  Eğer varsa fazla kiloları verme,
 •  Daha aktif bir hayat tarzı geliştirme,
 • Şirket ile olan bağın güçlenmesi,
 • Kendini değerli hissetme
 • İş arkadaşları ile iletişimin artması,
 • Takım ruhunun oluşması,
 • Kişinin fiziksel ve  zihinsel performansının yükselmesi.