Fit Together - Fittogether.com.tr
Sağlıklı Yaşam Seminerleri

Şirketin belirlediği mekan ve zamanda sağlıklı yaşam ile ilgili bir konuda genel katılıma açık sağlıklı yaşam semineri  düzenlenir. Çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda konunun uzmanı tarafından verilen seminerler sonrasında çalışanların soruları cevaplanır. Seminer günü boyunca isteyen tüm çalışanların detaylı vücut analizi ölçümleri  yapılarak, kişilerin farkındalıklarının arttırılması sağlanır.